Eeder jaor organiseere wae ein groeëte, jeugd en senioore zitting, ein prinsenbal en de stoet op Vastelaovinds maondig. De datums en insjrievingsformulieren en foto's kintj gae vinje hiej op de site.

Agenda

Hier een korte beschrijving van onze agendapunt.

Hopelijk ben jij er ook bij.

 

Alaaf